ФРИГОМАК

ФРИГОМАК е фирма основана во 1991 година од страна на Илија Насев како фамилијарен бизнис. Нашата главна дејност е продажба, изведба и сервисирање на професионална расхладна опрема во прехранмбената и производствената индустрија, како и други дејности. На секој потенцијален купувач пристапуваме како кон верен партнер со кој заеднички ги решаваме неговите специфични проблеми. Нашиот успех се темели на повеќегодишно искуство на нашиот тим кој е составен од високо квалификувани стручни лица и понуда на производи кои со својот квалитет се докажани на светскиот пазар.