ФРИГОМАК

Трапезоидните лимови се користат за покриви и ѕидни облоги во единечен слој или во композитна структура (на пример со стаклена волна или стиропор помеѓу два лима).