ФРИГОМАК

Апликации и спецификации

Кровен панел со природно дрво е термички изолациски производ што се користи за покривање на куќи, хотели и други објекти, каде што е потребно да се постигне архитектонски и естетски ефект на керамиди. Исто така постои и тотално еколошки покрив кој се користи во внатрешноста на зградите. Делод од природното дрво се наоѓа на долната страна со дебелина од 12mm. Затоа може да се користи за видливи структури, односно нема потреба да бидат користени додатно материјали за естетско подобрување.

Панелот ги има следните предности:

1. мала тежина
2. брзина
3. економија
4. топлинска изолација
5. изолација од звучни шумови
6. непропусливост на вода
7. издржливост на притисоци
8. примена на мали наклони, од 15% или поголеми
9. важни естетски и еколошки предности.