ФРИГОМАК

Апликации и спецификации

Ѕиден панел со видлива поддршка се состои од две малку формирани, поцинковани и претходно обоени метални плочи и структурано изолационо јадрото од крута полиуретанска пена.
Се користат за обложување фасади на згради и изградба на внатрешни партицијални ѕидови и тавани. Овие панели овозможуваат:

Панелите се дизајнирани така што:
1. Обезбедуваат брза и лесна инсталација.
2. Имаат минимално одржување
3. Овозможуваат заштеда на енергија.