ФРИГОМАК

Апликации и спецификации

Ѕиден панел со скриена поддршка е изолиран и композитен панел составен од две малку формирани, поцинковани и претходно обоени метални плочи и структурано изолационо јадрото од крута полиуретанска пена, произведени од материјали кои се неинкриминирачки за животната средина и кои имаат строга контрола на квалитет.

Овие панели овозможуваат:
1. Да се задоволат барањата на топлинска изолација и да се спречи кондензација во метални згради.
2. Да се обезбеди брза и лесна инсталација.
3. Да се обезбеди приспособливост и ниски трошоци за изградба и одржување.