ФРИГОМАК

- простории за производство, складирање, одржување...
- дебелина 80-200mm

Повеќе...

- за индустриски и производствени капацитети...
- дебелина 30-100mm

Повеќе...

- уникатен иновативен дизајн за хоризонтални и вертикални апликации...
- дебелина 40-100mm

Повеќе...

- за спречување на кондензација во метални згради...
- дебелина 40-100mm

Повеќе...

- за обложување фасади на згради и изградба на внатрешни ѕидови и тавани...
- дебелина 40-60mm

Повеќе...

- за постигнување на архитектонски и естетски ефект на керамиди...

Повеќе...

- широк спектар на специјални додатоци во различни должини и ширини...

Повеќе...

- широк избор на бои на претходно обоени и поцинкувани лимови...

Повеќе...